Number of the records: 1  

Racionalizace lesnických rekultivací území, devastovaných báňskou činností v oblasti Severočeského hnědouhelného revíru - komplexními opatřeními

  1. ŠPIŘÍK, František. Racionalizace lesnických rekultivací území, devastovaných báňskou činností v oblasti Severočeského hnědouhelného revíru - komplexními opatřeními : metodika pro praxi. Praha : Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 1992. 29 s. Metodika ; 1992, [č.) 8.

Number of the records: 1