Number of the records: 1  

Polycyklické aromatické uhlovodíky v ovzduší

  1. MATOUŠOVSKÁ, Světluše (dis). Polycyklické aromatické uhlovodíky v ovzduší [rukopis]. 1994. 72 s., 16 příl., 1 vol. mp. příl. Univerzita J.E. Purkyně (Ústí n.L.). Fakulta životního prostředí. Katedra složek životního prostředí.

Number of the records: 1