Number of the records: 1  

Možnosti zneškodňování elektrárenských popelovin na výsypkách hnědouhelných lomů SHD

  1. URBAN, Václav. Možnosti zneškodňování elektrárenských popelovin na výsypkách hnědouhelných lomů SHD : závěrečná práce. Ústí nad Labem, 1993. 56 s., 18 tab. a graf. příl.

Number of the records: 1