Number of the records: 1  

Péče o seniory ve vazbě na agentury domácí péče, srovnávací studie ekonomických nákladů na ošetřovatelském lůžku v nemocnici a agentuře domácí péče

  1. MIKULOVÁ, Ivana (dis). Péče o seniory ve vazbě na agentury domácí péče, srovnávací studie ekonomických nákladů na ošetřovatelském lůžku v nemocnici a agentuře domácí péče : [rukopis]. 1997. 53 s., příl. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (Ústí n. L.). Fakulta sociálně ekonomická. Katedra managementu lidských zdrojů.

Number of the records: 1