Number of the records: 1  

Domácí péče o seniory

  1. KRČÍKOVÁ, Zuzana (dis). Domácí péče o seniory : [rukopis]. 2000. 60 s., 7 s. příl. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (Ústí n. L.). Fakulta sociálně ekonomická. Katedra sociální práce.