Number of the records: 1  

Církevní správa v severozápadních Čechách a hraniční změny litoměřické diecéze

  1. CÍRUSOVÁ, Markéta (dis). Církevní správa v severozápadních Čechách a hraniční změny litoměřické diecéze : [rukopis]. 1994. 61 s. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (Ústí n. L.). Fakulta sociálně ekonomická. Katedra regionálního a lokálního rozvoje.

Number of the records: 1