Number of the records: 1  

Analýza akciové společnosti Balak Kralupy nad Vltavou

  1. BENEŠOVÁ, Lenka (dis). Analýza akciové společnosti Balak Kralupy nad Vltavou : [rukopis]. 1999. 38 s., 5 s. příl. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (Ústí n. L.). Fakulta sociálně ekonomická. Katedra ekonomie podnikání.

Number of the records: 1