Number of the records: 1  

Adaptace Španělského království na členství v EU

  1. PORŠOVÁ, Gabriela (dis). Adaptace Španělského království na členství v EU : [rukopis]. 2005. 56 s., 9 s. příl. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (Ústí n. L.). Fakulta sociálně ekonomická. Katedra financí a účetnictví.

Number of the records: 1