Number of the records: 1  

Adaptace Finska na členství v Evropské unii

  1. VONDROUŠOVÁ, Martina (dis). Adaptace Finska na členství v Evropské unii [rukopis]. 2005. 67 s., 10 s. příl. Bakalářská práce - FSE UJEP, Ústí n.L., 2005 -- Ved. práce Jiří Amort.

Number of the records: 1