Number of the records: 1  

Abeceda účetních znalostí pro každého

  1. KOVANICOVÁ, Dana. Abeceda účetních znalostí pro každého. 17. aktualiz. vyd. Praha : Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON, 2007. 416 s. ISBN 978-80-7273-143-5.

Number of the records: 1