Number of the records: 1  

101 metod pro aktivní výcvik a vyučování

  1. SILBERMAN, Mel - LAWSON, Karen. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování : osvědčené způsoby efektivního vyučování. 1. vyd. Praha : Portál, 1997. 311 s. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 80-7178-124-X.