Number of the records: 1  

Logbook odborné praxe

  1. MADAROVÁ, Kamila. Logbook odborné praxe : pro navazující magisterský studijní program Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2020. ISBN 978-80-7561-239-7.

Number of the records: 1