Number of the records: 1  

Domluvit se dá s každým

  1. GOULSTON, Mark. Domluvit se dá s každým : techniky úspěšné komunikace. Vydání první. Praha: Portál, 2018. 1 online zdroj (222 stran). Available on Internet: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1948146> ISBN 9788026214229.

Number of the records: 1