Number of the records: 1  

Záznamník odborné praxe

  1. MADAROVÁ, Kamila - CHRÁSKOVÁ, Jana. Záznamník odborné praxe : pro bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství - kombinovaná forma studia. 2., přepracované vydání. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2020. 67 stran. ISBN 978-80-7561-235-9.

Number of the records: 1