Number of the records: 1  

Záznamník odborné praxe

  1. MADAROVÁ, Kamila - CHRÁSKOVÁ, Jana - KOHLOVÁ, Alena. Záznamník odborné praxe : pro bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství - prezenční forma studia. Druhé, přepracované vydání. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2019. 110 stran. ISBN 978-80-7561-218-2.

Number of the records: 1