Number of the records: 1  

Analýza vlivu přípravku Mikro100 na porozitu a mechanické vlastnosti vybraných slitin typu Al-Si

  1. TOMIŠ, Jan (dis). Analýza vlivu přípravku Mikro100 na porozitu a mechanické vlastnosti vybraných slitin typu Al-Si. 72 listů. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta strojního inženýrství, 2019. Available on Internet: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=182359>

Number of the records: 1