Number of the records: 1  

Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta/klienta s Kahlerovou nemocí

  1. ŠTOLBOVÁ, Hana (dis). Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta/klienta s Kahlerovou nemocí. 74 listů, 7 nečíslovaných listů příloh. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2019. Available on Internet: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=181194>

Number of the records: 1