Number of the records: 1  

Domácí péče o pacienta/klienta po cévní mozkové příhodě

  1. JÄKLOVÁ, Martina (dis). Domácí péče o pacienta/klienta po cévní mozkové příhodě. 62 listů, 11 nečíslovaných listů příloh. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2019. Available on Internet: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=181175>