Number of the records: 1  

Domácí péče versus ústavní péče o osoby s Alzheimerovou nemocí

  1. SOUMAROVÁ, Michaela (dis). Domácí péče versus ústavní péče o osoby s Alzheimerovou nemocí. 74 stran. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, 2019. Available on Internet: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=181426>

Number of the records: 1