Number of the records: 1  

Libri catenati Egrenses

  1. Libri catenati Egrenses : knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku. 1. vyd. Praha : Národní knihovna České republiky, 2013. 358 s. Available on Internet: <http://krameriusndk.nkp.cz/search/handle/uuid:6f6f7d00-2cbf-11e3-8d9d-005056827e51> ISBN 978-80-7050-618-9.

Number of the records: 1