Number of the records: 1  

Atlas sinic a řas České republiky

  1. KAŠTOVSKÝ, Jan et al. Atlas sinic a řas České republiky. 2. 1. vydání. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018. 479 stran. ISBN 978-80-7568-125-6.

Number of the records: 1