Number of the records: 1  

Společenství vlastníků jednotek

  1. PRAŽÁK, Zbyněk. Společenství vlastníků jednotek : praktická příručka. 2., přeprac. vyd. Praha : Linde, 2006. 271 s. ISBN 80-7201-587-7.

Number of the records: 1