Number of the records: 1  

Analýza nářečních prvků v prózách Z. Galušky Slovácko sa súdí a Slovácko sa nesúdí

  1. TEMELOVÁ, Markéta (dis). Analýza nářečních prvků v prózách Z. Galušky Slovácko sa súdí a Slovácko sa nesúdí. 182 listů +. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2018. Available on Internet: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=180418>

Number of the records: 1