Number of the records: 1  

365 přikázání grafického designu

  1. ADAMS, Sean et al. 365 přikázání grafického designu : sbírka ctností i hříchů pro grafické designéry. Vydání první. V Praze : Slovart, 2018. 384 stran. ISBN 978-80-7529-554-5.

Number of the records: 1