Number of the records: 1  

Hospic do kapsy

  1. MARKOVÁ, Alžběta. Hospic do kapsy : příručka pro domácí paliativní týmy. 2. aktualizované vydání. [Praha] : Cesta domů, 2015. 155 stran. ISBN 978-80-905809-4-7.

Number of the records: 1