Number of the records: 1  

Běloruská emigrace v meziválečném Československu

  1. KOLENOVSKÁ, Daniela - PLAVEC, Michal. Běloruská emigrace v meziválečném Československu : studie a dokumenty : sociopolitický aspekt. První vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 1 online zdroj (287 stran). Available on Internet: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1638772&lang=cs&site=eds-live&ebv=EB&ppid=pp_1> ISBN 978-80-246-3782-2.

Number of the records: 1