Number of the records: 1  

Prožívání žen ze sendvičové generace

  1. ŠPONIAROVÁ, Petra (dis). Prožívání žen ze sendvičové generace. 43 listů. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, 2018. Available on Internet: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=179127>