Number of the records: 1  

Návrh racionalizace výrobního procesu pěnových brusných kotoučů

  1. CIHLÁŘ, Jan (dis). Návrh racionalizace výrobního procesu pěnových brusných kotoučů. 73 listů. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta strojního inženýrství, 2018. Available on Internet: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=180150>