Number of the records: 1  

Analýza vlivu procesu vytvrzování na strukturní změny ve vybraných slitinách typu Al-Si

  1. BAXA, Petr (dis). Analýza vlivu procesu vytvrzování na strukturní změny ve vybraných slitinách typu Al-Si. 68 listů, 26 nečíslovaných listů příloh. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta strojního inženýrství, 2018. Available on Internet: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=178157>

Number of the records: 1