Number of the records: 1  

Analýza narušené komunikační schopnosti ve foneticko-fonologické rovině

  1. ŽÁKOVÁ, Veronika (dis). Analýza narušené komunikační schopnosti ve foneticko-fonologické rovině. 69 listů. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2018. Available on Internet: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00179207>

Number of the records: 1