Number of the records: 1  

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik

  1. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. [Band] III. 1. vyd. V Brně : Univerzita J.E. Purkyně, 1982. 142 s. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity ; Ročník 31, K- Řada germanisticko-anglistická ; č. 4.

Number of the records: 1