Number of the records: 1  

90 let pražské polonistiky - dějiny a současnost

  1. BENEŠOVÁ, Michala - DYBALSKA, Renata - ZAKOPALOVÁ, Lucie. 90 let pražské polonistiky - dějiny a současnost. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2013. 1 online zdroj (177 s.). Available on Internet: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/ujep-ebooks/detail.action?docID=1996728> ISBN 978-80-246-2428-0.

Number of the records: 1