Number of the records: 1  

Barokní zbožnost ve světle knih zázraků na příkladu vybraných poutních lokalit v severozápadních Čechách

  1. POLÁČKOVÁ, Iva (dis). Barokní zbožnost ve světle knih zázraků na příkladu vybraných poutních lokalit v severozápadních Čechách. 174 listů, 52 nečíslovaných listů obrazové přílohy. Disertační práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, 2017. Available on Internet: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=179307>

Number of the records: 1