Number of the records: 1  

100 chyb při péči o lidi s demencí

  1. KÖNIG, Jutta - ZEMLIN, Claudia. 100 chyb při péči o lidi s demencí. Vydání první. Praha : Portál, 2017. 119 stran. ISBN 978-80-262-1184-6.