Number of the records: 1  

Animační tvorba jako prostředek tvůrčího vyjádření mentálně hendikepovaných

  1. ŠINFELTOVÁ, Monika (dis). Animační tvorba jako prostředek tvůrčího vyjádření mentálně hendikepovaných. 48 listů, 20 nečíslovaných listů příloh. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2017. Available on Internet: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00177821>

Number of the records: 1