Number of the records: 1  

Denní režim u osob s Alzheimerovou demencí v institucionální a rodinné péči

  1. VALTROVÁ, Jaroslava (dis). Denní režim u osob s Alzheimerovou demencí v institucionální a rodinné péči. 87 listů. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2017. Available on Internet: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=174588>

Number of the records: 1