Number of the records: 1  

Problematika převodů bytových jednotek z vlastnictví bytových družstev do vlastnictví členů těchto družstev

  1. ČANDOVÁ, Lenka (dis). Problematika převodů bytových jednotek z vlastnictví bytových družstev do vlastnictví členů těchto družstev. 35 listů. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, 2017. Available on Internet: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00174544>

Number of the records: 1