Number of the records: 1  

Současné germánské jazyky

  1. BERKOV, Valerij Pavlovič. Současné germánské jazyky. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2002. 323 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0268-7.

Number of the records: 1