Number of the records: 1  

Evaluace tréninkového plánu pro rozvoj pohybových schopností v CrossFitu

  1. HEIDLER, Josef (dis). Evaluace tréninkového plánu pro rozvoj pohybových schopností v CrossFitu. 78 listů. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, 2016. Available on Internet: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00173420>

Number of the records: 1