Number of the records: 1  

Adaptace na pracovní návyky a požadované kompetence matek po rodičovské dovolené

  1. KOČOVÁ, Taťána (dis). Adaptace na pracovní návyky a požadované kompetence matek po rodičovské dovolené. 56 listů. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2016. Available on Internet: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00169916>

Number of the records: 1