Number of the records: 1  

Adaptace na pracovní návyky a požadované kompetence matek po rodičovské dovolené

  1. KOČOVÁ, Taťána (dis). Adaptace na pracovní návyky a požadované kompetence matek po rodičovské dovolené. 56 listů. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2016. Available on Internet: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=169916>