Number of the records: 1  

Postarat se ve stáří

  1. DUDOVÁ, Radka. Postarat se ve stáří : rodina a zajištění péče o seniory. Vydání první. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., 2015. 199 stran. Knižnice Sociologické aktuality ; 35. svazek. ISBN 978-80-7419-182-4.