Number of the records: 1  

Analýza půdních mikrobních společenstev na výsypkách

  1. FILUSZTKOVÁ, Eva (dis). Analýza půdních mikrobních společenstev na výsypkách. 81 listů. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Katedra průmyslových technologií a techniky, 2015. Available on Internet: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=168483>

Number of the records: 1