Number of the records: 1  

Činnosti pracovně výtvarného charakteru pro rozvoj jemné motoriky u dětí v předškolním věku

  1. JAKEŠOVÁ, Jana (dis). Činnosti pracovně výtvarného charakteru pro rozvoj jemné motoriky u dětí v předškolním věku [rukopis]. 2015. 71 l. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2015. Available on Internet: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00171197>

Number of the records: 1