Number of the records: 1  

České pranostiky a analýza jejich výskytu v Českém národním korpusu

  1. KRÁLOVÁ, Jaroslava (dis). České pranostiky a analýza jejich výskytu v Českém národním korpusu [rukopis]. 2015. 100 l. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2015. Available on Internet: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00168075>

Number of the records: 1