Number of the records: 1  

Román Dana Browna "Šifra mistra Leonarda"

  1. BERNT, Jindřich (dis). Román Dana Browna "Šifra mistra Leonarda". 69 listů. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2015. Available on Internet: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=170414>

Number of the records: 1