Number of the records: 1  

1. mezinárodní konference Nové trendy ve zdravotnických vědách

  1. 1. mezinárodní konference Nové trendy ve zdravotnických vědách [elektronický zdroj]. Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, Fakulta zdravotnických studií, 2013. 1 CD-ROM. Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader. ISBN 978-80-7414-614-5.

Number of the records: 1