Number of the records: 1  

Kulturní aktivity jako forma společenského života

  1. VÁHOVÁ, Kateřina (dis). Kulturní aktivity jako forma společenského života [rukopis]. 2014. 76 l. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2014. Available on Internet: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00168568>

Number of the records: 1