Number of the records: 1  

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2013

  1. BURDOVÁ, Jeny - VOJTĚCH, Jiří. Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2013. Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2013. 59 s. ISBN (Brož.).

Number of the records: 1