Number of the records: 1  

(I)mmortality of traditional photojournalism

  1. FISCHEROVÁ, Eliška (dis). (I)mmortality of traditional photojournalism [rukopis]. 2014. 48 l. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, 2014. Available on Internet: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00171079>

Number of the records: 1