Number of the records: 1  

Hodnocení obrobitelnosti vybraných hliníkových slitin z pohledu tvorby třísky

  1. KRAUS, Pavel (dis). Hodnocení obrobitelnosti vybraných hliníkových slitin z pohledu tvorby třísky [rukopis]. 2014. 69 l., [16] l. příl. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, 2014. Available on Internet: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00170257>

Number of the records: 1